Jak wspierać dziecko ze spektrum autyzmu?

jak wspierać dziecko ze spektrum autyzmu

Dziecko z autyzmem wymaga specjalnego traktowania – chodzi tu przede wszystkim o podejście do jego komunikacji, która polega na zrozumieniu bodźców, które mogą być dla dziecka stresujące bądź przeciwnie – uspokajające. Wspieranie malucha, który rozwija się w inny sposób, aby mogło funkcjonować wśród rówieśników, jest bardzo ważne, choć z pewnością nie należy do najprostszych. Jakie zatem działania podjąć, aby pomóc dziecku z autyzmem?

Rodzic, który wychowuje dziecko z autyzmem początkowo może być zagubiony – to całkowicie normalne, bowiem nie jesteśmy przyzwyczajeni do nieco odmiennego zachowania. Nie bez powodu terapia obejmuje nie tylko dzieci, ale także i całe rodziny, które muszą nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Na szczęście dzieci z zaburzeniami rozwojowymi można wspierać na różne sposoby, ucząc się przy tym wrażliwości i reakcji na poszczególne zachowania.

Jak ułatwić rozwój dziecka z autyzmem?

Bardzo ważnym etapem w rozwoju dzieci z zaburzeniami jest placówka edukacyjna. Przedszkole dla dzieci autystycznych prowadzi terapeutyczne zajęcia, które pomagają zaaklimatyzować mu się wśród rówieśników, zrozumieć, jak działają również relacje międzyludzkie, które z pewnością pomogą mu w dalszym funkcjonowaniu i na kolejnych szczeblach edukacji.

W przedszkolach, do których uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu prowadzone są zajęcia, takie jak:

Osoby z autyzmem mają nie tylko problemy z mową, która pozwala im wyrazić swoje myśli, ale również z okazywaniem i rozumieniem emocji i ze skupieniem się na długich poleceniach. W przedszkolu zajęcia prowadzone są w konsultacji z terapeutą, polecenia są zwięzłe, dołączona jest do nich też jasna gestykulacja, która pomaga dziecku w zrozumieniu problemu.

Jak rodzic może wspierać dziecko z autyzmem?

Wybór właściwego przedszkola, dzięki któremu dziecko może budować relacje z rówieśnikami to podstawa – świadomość autyzmu pozwala rodzicowi na dalszą pracę nad budowaniem wspólnej relacji, ale także nad komunikacją, która jest bardzo ważna w przypadku dzieci obarczonych spektrum.

Zaburzenia rozwoju sensorycznego można niwelować poprzez zajęcia z integracji sensorycznej – podczas której pokazywane są przedmioty, które mają różne struktury, konsystencje czy zapachy. Obserwacja malucha podczas takich zajęć będzie także doskonałym sposobem dla rodzica, aby nauczył się komunikować z dzieckiem.

Zajęcia w przedszkolu, dokładny wywiad od opiekuna, będą uzupełnieniem terapii indywidualnej, w której psycholog pomoże przeorganizować codzienne życie, a także pomoże w zniwelowaniu trudnych zachowań. Personel przedszkola podzieli się z opiekunami własnymi obserwacjami, w tym:

  • jakie bodźce są dla malucha uspokajające, a jakie pobudzają negatywne emocje;
  • jakie są mocne strony dziecka;
  • co motywuje je do zabawy, a także do nawiązywania relacji.

Choć edukacja przedszkolna ma ogromny wpływ na dalszy rozwój dziecka ze spektrum autyzmu, podstawowe wychowanie wciąż pozostaje po stronie rodzica. Pamiętaj, że nawet najmniejszy sukces należy chwalić, co z pewnością będzie dla malucha motywacją do dalszego rozwoju.