Cennik

Wpisowe300 zł
Czesne dla dzieci bez orzeczenia1500 zł
Czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego od 500 zł

Indywidualna opieka terapeutyczna dla dzieci spoza przedszkola. Cena za miesiąc (zajęcia 45 minutowe 1 raz w tygodniu):

Logopeda350 zł
Pedagog300 zł
Zajęcia plastyczne250 zł
TUS (trening umiejętności społecznych) dla dzieci w każdym wieku 260 zł
Pojedyncza konsultacja specjalistyczna bez pakietu 120 zł / 45 min.
Terapia ręki (pakiet 4 zajęć 45-minutowych) 350 zł miesięcznie
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami choreoterapii (pakiet 4 zajęć 45-minutowych) zajęcia indywidualne – 350 zł miesięcznie
zajęcia grupowe – 200 zł miesięcznie
Terapia słuchowa JOHANSEN IAS Diagnoza – 300 zł
Kolejne spotkania – 200 zł 
Opinia po badaniu – 60 zł
*15% zniżki dla naszych podopiecznych
Integracja sensoryczna – pakiet 4 zajęć 1-godzinnych480 zł