Wolne miejsca
Wolne miejsca

Szanowni Państwo! Informujemy, że mamy 3 wolne miejsca w grupie 5 latków oraz 1 miejsce w grupie 3-4 latków. Zapraszamy do kontaktu.

Autyzm
Autyzm

Szanowni Państwo! 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Autyzmu. Zwykle zapraszaliśmy w tym okresie Państwa do naszej placówki na bezpłatne konsultacje oraz prezentację naszych metod pracy. W tym roku jest to niemożliwe ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce. Zapraszamy jednak do zapoznania się z prezentacją na temat autyzmu oraz bezpłatnych … Czytaj dalej Autyzm

Komunikat
Komunikat

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.?

Praca dla pedagoga
Praca dla pedagoga

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w warszawskiej Białołęce poszukuje pracownika do pracy w małej grupie dzieci w charakterze pedagoga/oligofrenopedagoga.Praca w młodym, kreatywnym zespole. Umowa o pracę. CV prosimy kierować pod adres mail:dyrektor@kamykzielony.waw.plTel. 663 958 550

Nowa grupa dla dzieci w wieku 1,5 – 2,5 roku
Nowa grupa dla dzieci w wieku 1,5 – 2,5 roku

Tworzymy grupę dla małych dzieci w wieku 1,5 roku - do 2,5 roku, również dla takich ze specjalnymi potrzebami.

previous arrow
next arrow

Przedszkole Terapeutyczne Kamyk Zielony

przedszkole terapeutyczne Kamyk Zielony w Warszawie

Zdajemy sobie sprawę, że Państwa Dzieci są ogromnym Skarbem, dlatego stworzyłyśmy przedszkole terapeutyczne, w którym każde z nich otrzymuje maksimum troski, uwagi i opieki. W małych grupach, z ogromną dawką zrozumienia i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, proponujemy dzieciom szereg aktywności w ramach terapii przeplatanej zabawą, które zawieramy w IPET-ach (Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych). Naszą specjalizacją jest m.in. terapia autyzmu realizowana poprzez różnorodne formy zajęć indywidualnych i grupowych. 

W ramach codziennego pobytu w naszym przedszkolu terapeutycznym, dzieci mają szansę realizować również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Jako terapeutyczne przedszkole stawiamy przede wszystkim na indywidualny rozwój każdego dziecka, poświęcając mu odpowiednią ilość uwagi. W naszej placówce podopieczni mają zapewnioną nie tylko kompleksową, profesjonalną opiekę wraz z wyżywieniem, ale również otrzymują wsparcie, które jest niezbędne z uwagi na swoje specjalne potrzeby.

Punkt przedszkolny jest czynny godzinach 7.00 do 17.00. Znajduje się w dzielnicy Białołęka-Nowodwory. Korzystny dojazd sprawia, że do terapeutycznego przedszkola Kamyk Zielony uczęszczają dzieci z wielu dzielnic Warszawy, a także Legionowa i innych pobliskich miast.

Za świetlicę nie doliczamy dodatkowych opłat.

W przedszkolu terapeutycznym Kamyk Zielony proponujemy następujące zajęcia:

Zajęcia indywidualne

Psycholog
Pomaga dzieciom rozpoznawać, rozumieć oraz nazywać własne emocje oraz emocje innych osób. Podczas tego typu zajęć, dzieci w bezpiecznym otoczeniu coraz lepiej, w sposób akceptowany społecznie radzą sobie z codziennymi przeżyciami.
Terapia pedagogiczna z elementami komunikacji alternatywnej (AAC)
Prowadzone przez pedagoga specjalnego  codziennie uczą dzieci jak współpracować z rówieśnikami, wygrywać lub przegrywać podczas rywalizacji oraz cieszyć się wspólną wygraną. Tu dzieci  wyrównują swoje trudności w zakresie poznawczym, społecznym, manualnym, emocjonalnym, ruchowym.
AAC
Podopiecznym, którzy nie posługują się mową, tworzymy plany pracy, tablice komunikacyjne oraz indywidualne książki komunikacyjne przy pomocy PCS. Podczas rozmów z dziećmi, wspomagamy komunikaty naturalnymi gestami z systemu MAKATONA.
Logopeda
Prowadzi wczesną interwencję logopedyczną, która związana jest z pierwszymi, najwcześniejszymi funkcjami, które przygotowują aparat artykulacyjny do mowy:
 • jedzeniem: właściwe odgryzanie, żucie, połykanie,
 • fonacją czyli tworzeniem dźwięku,
 • koordynacją oddychania,
 • koordynacją wytwarzania dźwięków,
 • ruchomością i napięciem języka oraz warg, policzków, podniebienia miękkiego.
Logopeda podczas ćwiczeń, masaży i zabaw logopedycznych dostosowanych indywidualnie do dziecka, wywołuje mowę, wspierając się komunikacją alternatywną (systemem PCS oraz naturalnymi gestami MAKATONA).
Muzykoterapia
Muzyka rozbudza w nas poczucie piękna i estetyki, jest sposobem na wyrażenie swojej osobowości oraz na rozładowanie emocji. Zajęcia muzykoterapii wpływają dodatnio na nasze dobre samopoczucie i zdrowie, dodatkowo, prawidłowo dostosowane zajęcia mają duży wpływ na działanie naszego mózgu, co umożliwia poprawę koncentracji i uwagi. Oprócz tego muzyka pomaga nam uporać się dzieciom  ze stresem, wyciszyć oraz wszystkim zrelaksować.
Integracja Sensoryczna
To zdolność dziecka do organizowania informacji dostarczanych przez zmysły, pochodzących zarówno z otoczenia, jak i własnego ciała. Terapia SI jest dla dzieci bardzo atrakcyjna, gdyż odbywa się w charakterze atrakcyjnej zabawy. Podczas zabaw organizowanych na podstawie diagnozy, dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy.
Terapia SI odbywa się w sali wyposażonej  w pomoce do stymulacji wszystkich zmysłów oraz w specjalistyczny sprzęt, tj.: w huśtawki, platformy, koniki, trampoliny, piłki. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Jednocześnie podczas zabaw stopniuje trudności w celu utrzymywania zainteresowania dziecka.

Zajęcia grupowe

Realizacja podstawy programowej
To realizacja treści nauczania oraz umiejętności, które są obowiązkowe w polskim prawie oświatowym obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym. Nasze pociechy realizują podstawę programową zawartą w programach nauczania podczas codziennych zajęć edukacyjnych.
Poranny Krąg
To stały element naszej codzienności. Tu dzieci, przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów poznają otoczenie według pór roku. Każdej z nich odpowiadają inne kolory, zapachy, żywioły, instrumenty. Zajęcia rozpoczynają się od zapalenie świeczki na dzień dobry oraz wspólnego ułożenia planu dnia. Na tablicy dzieci przyczepiają aktywności (symbole obrazkowe PCS), które danego dnia będą się odbywały w grupie. Plan zapewnia wszystkim stałość, przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa, gdyż każdą do każdej czynności dzieci są w stanie się przygotować. Poza tym, dzieci witają się, sprawdzają listę obecności, rozmawiają o pogodzie, jaka towarzyszy danemu dniu. Poranny Krąg kończy się zgaszeniem świeczki i przystąpieniem do zajęć programowych.
Rytmika
Dzieci bawią się i ruszają w rytm muzyki, jednocześnie rozwijają swoje umiejętności muzyczne oraz poczucie rytmu, m.in. podczas wprowadzania różnych sposobów poruszania się, tj.: marsz, biegi, tupanie, skradanie się, chodzenie na czworaka, cwał i proste układy taneczne. Podopieczni kształtują swój słuch muzyczny oraz prawidłową reakcję na bodziec dźwiękowy i koncentrację podczas różnicowania muzyki głośnej i cichej, szybkiej i wolnej, smutnej i wesołej. Dzieci bardzo chętnie poznają różnorodne instrumenty muzyczne, na których mają szansę pograć, np.: trójkąty, klawesyn, marakasy, janczary, tamburyna, terkotki, talerze, pudełka wielotonowe, bębenki, kołatki.
Metoda Knillów
Rozwija u dzieci orientację w schemacie własnego ciała, podopieczni przy muzyce na sobie i innych uczą się nazywać różne części ciała; rozwijają koordynację słuchowo-ruchową, rytmizują ruchy w zależności od tempa muzyki, uczą się naśladować czynności oraz rozwijają kontakt społeczny poprzez ruch i zabawę. Przez określoną strukturę zajęć i rytm melodii dostosowany do konkretnej czynności, dzieci rozpoznają i przewidują kolejne działania, przez co czują się bezpiecznie i mają poczucie sukcesu.
Dogoterapia
dogoterapia

Podczas zabaw kierowanych przez psychologa, dzieci poznają zasady bezpiecznej zabawy z psami, poznają nazwy poszczególnych części ciała zwierząt, nazywają zabawki i akcesoria psów oraz bezpieczne sposoby kontaktu ze zwierzętami.

Pies, poprzez swoją akceptację, zaspokaja Dzieciom potrzebę bliskości, łagodzi im poczucie izolacji i ewentualnego lęku. Poprzez swoją miękką sierść i temperaturę ciała wyższą niż u człowieka, przywołuje wspomnienia z okresu niemowlęctwa – bliskość rodzica, głaskanie i przytulanie się do niego sprzyja rozluźnieniu mięśni i relaksowaniu się. Kontakt z czworonogiem pomaga również w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Zajęcia ruchowo ? muzyczne z elementami choreoterapii
Pomagają w uzyskaniu harmonii ciała i umysłu poprzez rytm i ruch, co pozwala na poznawanie siebie oraz własnych emocji. Ćwiczenia mają na celu budowanie relacji z rówieśnikami i rozwijaniu poczucia więzi z innymi (poprzez realizowanie wspólnych zabaw i zadań), uwrażliwianie na odczuwanie własnego ciała oraz otwartość na doznania zmysłowe (wzrok, dotyk, słuch, węch). Dzieci szybko uczą się poczucia rytmu podczas zabaw ruchowo ? lokalizacyjno ? muzycznych. Podczas ekspresyjnych lub spokojnych tańców, są w stanie wyrażać własny stan psycho-fizyczny oraz zdobywają bezcenną umiejętność ? relaksowania się. Dzieci zdobywając samodzielność i samostanowienie w aktywnościach ruchowych, zdobywają też poczucie, że ?..w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, lecz by nauczyć się tańczyć w deszczu? (aut. Mahatma Gandhi).
Zajęcia w sali polisensorycznej
Mają na celu doskonalenie umiejętności poznawania otoczenia przy pomocy wielu zmysłów: wzrok ? rozwijanie koncentracji wzrokowej i spostrzegawczości, oddziaływanie przy pomocy barw na nastrój i samopoczucie dziecka, słuch ? zmniejsza lęk przed nowymi, nieznanymi dźwiękami, uczy różnicowania dźwięków otoczenia, wycisza, dotyk – rozwijanie aktywności własnej dziecka.
Sensoplastyka
To zajęcia wspierające rozwój poprzez działania z zakresu poznawania świata zmysłami: węch, wzrok, dotyk, słuch i smak. W czasie zajęć, wykorzystywane są tylko naturalne produkty (mąki, kasze, owoce, warzywa, barwniki spożywcze, ziarna, makarony, itp.). Aktywności sensoplastyczne wpływają na świadomość ciała i przestrzeni oraz motorykę małą i dużą. Dzieci doświadczają różnych faktur, ucząc się, samodzielnie tworzą kolorowe masy i ciecze, mają szansę poznawać nowe smaki i faktury oraz po prostu świetnie się bawią.
Warsztaty chemiczne

Warsztaty chemiczne odbywają się raz w miesiącu.

TUS
Trening Umiejętności Społecznych – odbywa się cały czas w trakcie pobytu Dzieci w przedszkolu. Tu dzieci kształtują umiejętności owocnego porozumiewania się z rówieśnikami, uczy się współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowalny społecznie.
Nauka komunikacji alternatywnej i wspomagającej
Polega na codziennym wzmacnianiu komunikatów kierowanych do Dzieci za pomocą gestów Makatona lub PCS-ów, przedmiotów przepowiadających kolejne czynności w planie dnia lub zajęć.
Dzięki systematycznemu poznawania nowych sposobów porozumiewania się, dzieci używające małej ilości słów, mają szansę tj rówieśnicy – komunikować się, dokonywać wyborów, pytać, odpowiadać, prosić, wyrażać swoje myśli i uczucia. A pokonując bariery komunikacyjne, nabywać poczucie samodzielności i stawać się niezależnymi. W procesie nauczania, przy pomocy terapeutów dzieci tworzą własne książki komunikacyjne oraz zdobywają umiejętność porozumiewania się gestami Makatona.

Oferta dodatkowa

Terapia słuchowa JOHANSEN IAS

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,  
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych – Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej nagrany na płyty CD do odtwarzania w domu

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją ( www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: 

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

Punkt Opieki Dziennej i Terapii dla Dzieci Białołęka

Działamy jako terapeutyczny punkt przedszkolny, zapewniając całodzienną opiekę dzieciom w wieku od 1,5 do 8 lat. Kamyk Zielony to przede wszystkim przedszkole dla dzieci z autyzmem. Wykwalifikowana kadra specjalizuje się w odpowiadaniu na potrzeby przedszkolaków z tego rodzaju problemami rozwojowymi. Przedszkole terapeutyczne zapewnia im bogaty program zajęć ukierunkowany na rozwój samodzielności, komunikacji, umiejętności interakcji z rówieśnikami i pozostałych obszarów uzależnionych od indywidualnych uwarunkowań każdego dziecka. Terapia autyzmu odbywa się głównie w formie zabawy, dlatego jest wysoce efektywna.

Jako terapeutyczny punkt przedszkolny swoim podopiecznym zapewniamy kameralne grupy (ok. 4 dzieci w każdej grupie pod stałą opieką dwóch nauczycieli-terapeutów). Takie warunki stwarzają najlepsze środowisko do terapii autyzmu. Pragnąc umożliwić skorzystanie z naszej wiedzy i doświadczenia jak największej liczbie dzieci o specjalnych potrzebach, prowadzimy też dodatkowe zajęcia ? m.in. z zakresu sensoplastyki czy integracji sensorycznej, która wspomaga rozwój zmysłów i prawidłowe odbieranie bodźców z otoczenia. Oferujemy również zajęcia logopedyczne oraz terapię ręki.

Przedszkole terapeutyczne Kamyk Zielony to przestrzeń bezpieczna i rozwijająca. Jako przedszkole dla dzieci z autyzmem przykładamy największą wagę do prawidłowego rozwoju podopiecznych oraz budowania umiejętności koniecznych do funkcjonowania w świecie. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat zapisów, kadry itp.