Psycholog

Kamyk Zielony

Pomaga dzieciom rozpoznawać, rozumieć oraz nazywać własne emocje oraz emocje innych osób. Podczas tego typu zajęć, dzieci w bezpiecznym otoczeniu coraz lepiej, w sposób akceptowany społecznie radzą sobie z codziennymi przeżyciami.