AAC

Kamyk Zielony

Podopiecznym, którzy nie posługują się mową, tworzymy plany pracy, tablice komunikacyjne oraz indywidualne książki komunikacyjne przy pomocy PCS. Podczas rozmów z dziećmi, wspomagamy komunikaty naturalnymi gestami z systemu MAKATONA.