O nas

Kamyk Zielony

Przedszkole jest miejscem pełnym doświadczeń, które mają ogromny wpływ na wieloaspektowy rozwój małego człowieka. Spędzony w nim czas stymuluje do kształtowania się wielu umiejętności, pozytywnie wpływa na każdą sferę rozwoju oraz buduje osobowość na kolejne lata życia. Przedszkole tworzy solidne fundamenty pod dalszy rozwój emocjonalno-społeczny, poznawczy, a także kształtuje kompetencje w zakresie samoobsługi. Powinno być zatem miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dziecko w nim otoczone fachową opieką terapeutyczną. Dlatego stworzyłyśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kamyk Zielony na Białołęce, który powstał z myślą o dzieciach z problemami rozwojowymi.

ZAPRASZAMY!!!

Organizacja

Otaczamy wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, od 2,5 r.ż. do 8 r.ż., które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego).

Grupy przedszkolne liczą ok. 4 dzieci. Mała grupa zapewnia dzieciom komfort oraz umożliwia zindywidualizowane podejście do każdego przedszkolaka. Każda grupa powierzona jest opiece wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej dwóm nauczycielom-terapeutom (pedagog, pedagog specjalny). Ponadto nad procesem terapeutycznym czuwają specjaliści (logopeda, fizjoterapeuta, dogoterapeuta, rytmiczka, psycholog).

Główne założenia

Kamyk Zielony, to placówka która realizuje podstawę programową MEN oraz prowadzi liczne oddziaływania terapeutyczne. Naszym celem jest podniesienie poziomu funkcjonowania dzieci oraz przygotowanie ich do podjęcia edukacji szkolnej tak, aby mogły one w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi podopieczni czuli się wyjątkowi i akceptowani.

W drodze do sukcesów edukacyjnych dzieci bardzo ważnym elementem jest odpowiednio napisany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Jest on opracowywany przez wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, którzy na bieżąco dokonują jego modyfikacji analizując jego postępy.

Głównym założeniem w naszej pracy jest podnoszenie kompetencji dzieci w takich dziedzinach jak: samodzielność, komunikacja, rozwój poznawczy, zabawa, interakcje z rówieśnikami. Zawsze dążymy do tego, by dzieci poznawały świat poprzez bezpośrednie doświadczenia oraz poczuły go wszystkimi zmysłami.

Kadra

Kadra to wykwalifikowany zespół specjalistów z różnych dziedzin, którzy czuwają nad wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dzieci. Nasi terapeuci wiedzą jak ważna jest współpraca z rodzicami dlatego starają się, aby oba środowiska potrafiły współdziałać oraz wspólnie stworzyć dziecku najkorzystniejsze warunki do rozwoju.

Superwizja

W stałym dążeniu do podnoszenia jakości naszej pracy oraz refleksjach nad warsztatem terapeutycznym wspiera nas SUPERWIZOR – psycholog mgr Jacek Kielin – wieloletni dyrektor przedszkola specjalnego https://jacekkielin.pl/o-nas/

Szkolenia kadry

Dla podniesienia jakości pracy naszych pracowników systematycznie organizujemy dla nich szkolenia. Do tej pory każdy z naszych pracowników przeszedł następujące szkolenia:

  • Jak pracować niedyrektywnie z dzieckiem?
  • Sposoby wspierania rodziców z dziećmi z autyzmem
  • O autyzmie relacyjnie
  • Jak pracować z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne?
  • Praca w przedszkolu z dzieckiem z autyzmem
  • Terapeuta – cień dla osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • Zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z autyzmem
  • Superwizje poświęcone zachowaniom trudnym u naszych podopiecznych