Nowa grupa dla dzieci w wieku 1,5 – 2,5 roku

Uwaga!!!
Tworzymy grupę dla małych dzieci w wieku 1,5 roku – do 2,5 roku, również dla takich ze specjalnymi potrzebami.

Oferujemy:

 • całodzienną opiekę w godzinach 7 – 17
 • stałą opiekę pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy
 • realizację zajęć w ramach opinii WWRD w czasie pobytu dziecka w przedszkolu (pedagog, psycholog, logopeda, integracja sensoryczna, rehabilitacja, zajęcia polisensoryczne)

W ramach czesnego:

 • zajęcia chemiczne (1 raz w miesiącu)
 • sensoplastyka (1-2 razy w tygodniu)
 • zajęcia niedyrektywne (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia „Mama i ja” (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia umuzykalniające (1 raz w tygodniu)
 • rytmika (1 raz w tygodniu)
 • język angielski
 • zajęcia ruchowe z elementami choreoterapii (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia metodą Knillów (3 razy w tygodniu)

Posiadamy własny ogrodzony plac zabaw!
Koszty:

 • wpisowe – 500 zł
 • czesne za 1 miesiąc 1000 zł
 • wyżywienie 14 zł za 1 dzień (śniadanie, przekąska, obiad 2 dania, podwieczorek)